Prevod míľ za hodinu na kilometre za hodinu, mph na km/h.

Koeficientom prevody je 1.6093440006147; teda 1 míľa za hodinu = 1.6093440006147 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v mph násobíme 1.6093440006147 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 mph je koľko km/h?

mph

Výsledok prevodu:

1 mph = 1.60934 km/h

1 míľa za hodinu je 1.60934 kilometra za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)