Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a = 16
b = 0.75 • a
c = 1.5 • b
16 x + 0.75• 16 • x + (0.75• 16 •x)(1+1/2) = 15•1000

a = 16
b = 0.75 • a
c = 1.5 • b
16•x + 0.75• 16 • x + (0.75• 16 •x)•(1+1/2) = 15•1000

a = 16
0.75a-b = 0
1.5b-c = 0
92x = 30000

a = 16
b = 12
c = 18
x = 7500/23 ≐ 326.086957

Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.