Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

(c-1)·(c+3)=c·c
a=c-1
b=c+3

2c = 3
a-c = -1
b-c = 3

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
a-c = -1
2c = 3
b-c = 3

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a-c = -1
b-c = 3
2c = 3


c = 3/2 = 1.5
b = 3+c = 3+1.5 = 4.5
a = -1+c = -1+1.5 = 0.5

a = 1/2 = 0.5
b = 9/2 = 4.5
c = 3/2 = 1.5


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.