Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

14v+11i=201
v+i=15

14·v+11·i=201
v+i=15

11i+14v = 201
i+v = 15

Riadok 2 - 1/11 · Riadok 1 → Riadok 2
11i+14v = 201
-0.27v = -3.27


v = -3.27272727/-0.27272727 = 12
i = 201-14v/11 = 201-14 · 12/11 = 3

i = 3
v = 12


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.