Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

2(m-6) =w-6
w-6 =(o-6)/2
36 =(o+(36-m))/2

2·(m-6) =w-6
w-6 =(o-6)/2
36 =(o+(36-m))/2

2m-w = 6
o-2w = -6
m-o = -36

Riadok 3 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 3
2m-w = 6
o-2w = -6
-o+0.5w = -39

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
2m-w = 6
o-2w = -6
-1.5w = -45


w = -45/-1.5 = 30
o = -6+2w = -6+2 · 30 = 54
m = 6+w/2 = 6+30/2 = 18

m = 18
o = 54
w = 30


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.