Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

220 =j+d
220 - (j/5 + d/4) =150

d+j = 220
5d+4j = 1400

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
5d+4j = 1400
d+j = 220

Riadok 2 - 1/5 · Riadok 1 → Riadok 2
5d+4j = 1400
0.2j = -60


j = -60/0.2 = -300
d = 1400-4j/5 = 1400-4 · (-300)/5 = 520

d = 520
j = -300


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.