Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

A+J=540
8·A =1·J

A+J = 540
8A-J = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
8A-J = 0
A+J = 540

Riadok 2 - 1/8 · Riadok 1 → Riadok 2
8A-J = 0
1.13J = 540


J = 540/1.125 = 480
A = 0+J/8 = 0+480/8 = 60

A = 60
J = 480


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.