Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

J+P+M =42
J =P-5
P =M-2

J+M+P = 42
J-P = -5
M-P = 2

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
J+M+P = 42
-M-2P = -47
M-P = 2

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
J+M+P = 42
-M-2P = -47
-3P = -45


P = -45/-3 = 15
M = -47+2P/-1 = -47+2 · 15/-1 = 17
J = 42-M-P = 42-17-15 = 10

J = 10
M = 17
P = 15


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.