Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a+b+c=-1
a+2b+3c=5
a+b-c=-1

a+b+c=-1
a+2·b+3·c=5
a+b-c=-1

a+b+c = -1
a+2b+3c = 5
a+b-c = -1

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = -1
b+2c = 6
a+b-c = -1

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = -1
b+2c = 6
-2c = 0


c = 0/-2 = -0
b = 6-2c = 6 = 6
a = -1-b-c = -1-6 = -7

a = -7
b = 6
c = -0


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.