Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a+b+c=180
c=90
b-a=c-b

a+b+c = 180
c = 90
a-2b+c = 0

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 180
c = 90
-3b = -180

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a+b+c = 180
-3b = -180
c = 90


c = 90/1 = 90
b = -180/-3 = 60
a = 180-b-c = 180-60-90 = 30

a = 30
b = 60
c = 90


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.