Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a+b+c=22
a =6+b
b =c+5

a+b+c = 22
a-b = 6
b-c = 5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 22
-2b-c = -16
b-c = 5

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 22
-2b-c = -16
-1.5c = -3


c = -3/-1.5 = 2
b = -16+c/-2 = -16+2/-2 = 7
a = 22-b-c = 22-7-2 = 13

a = 13
b = 7
c = 2


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.