Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a+b+c=99
a =2+b
b =c-1

a+b+c = 99
a-b = 2
b-c = -1

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 99
-2b-c = -97
b-c = -1

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 99
-2b-c = -97
-1.5c = -49.5


c = -49.5/-1.5 = 33
b = -97+c/-2 = -97+33/-2 = 32
a = 99-b-c = 99-32-33 = 34

a = 34
b = 32
c = 33


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.