Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

a=17+b
2(a+b)=90

a=17+b
2·(a+b)=90

a-b = 17
2a+2b = 90

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2a+2b = 90
a-b = 17

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2a+2b = 90
-2b = -28


b = -28/-2 = 14
a = 90-2b/2 = 90-2 · 14/2 = 31

a = 31
b = 14


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.