Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

m+z =1440
0.1875 m + 0.225z =0.20 · 1440

m+z =1440
0.1875·m + 0.225·z =0.20 · 1440

m+z = 1440
0.1875m+0.225z = 288

Riadok 2 - 0.1875 · Riadok 1 → Riadok 2
m+z = 1440
0.04z = 18


z = 18/0.0375 = 480
m = 1440-z = 1440-480 = 960

m = 960
z = 480


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.