Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

m+z=8.6
m/8930+z/7130=0.1^3

m+z = 8.6
0.000112m+0.00014z = 0.001

Riadok 2 - 0.00011198208286674 · Riadok 1 → Riadok 2
m+z = 8.6
= 0


z = 3.695E-5/2.827E-5 = 1.30716667
m = 8.6-z = 8.6-1.30716667 = 7.29283333

m = 7.292833
z = 1.307167


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.