Príklady pre 6. ročník (šiestakov)

Počet nájdených príkladov: 1799

 • Ak-tak rovnica
  triangles_10 Ak platí 5x - 17 = -x + 7, potom x =
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Zlomok
  1_3_fraction Urči pre aké x zlomok ? :
 • Rovnička 2
  linear_eq Riešte rovnicu: 2y=4(0.5+3/2)-1
 • Zlomky
  fraction_3 Usporiadaj zlomky od najmenšieho po najväčší. 2/5, 15/6, 1/4, 5/5, 5/4, 4/10, 6/5.
 • Opačné čísla
  plus_minus K daným číslam určite opačné čísla:
 • NSN
  calc_icon Aký je najmenší spoločný násobok čísel 10, 30, 48?
 • 2-ciferné číslo
  number_line_4 urč najmenšie 2-ciferné číslo ktoré je delitelné číslom 3 ale nie je delitelné číslom 9
 • Nájdite číslo
  numbers_22 Nájdite číslo, ktorého pätina zväčšená o 8 sa rovná 12.
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítaj odmocniny z týchto čísel:
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Môže byť súčet dvoch celých čísel menší ako ich rozdiel?
 • Rovnostranný
  eq_triangle Môže byť pravouhlý trojuholník rovnostranný?
 • Promile
  promile Vypočítajte 12.3 ‰ zo 672.
 • Pravouhlý lichobežník
  trapezoids Koľko pravých vnútorných uhlov má pravouhlý lichobežník?
 • Ktoré
  eq1_1 Ktoré číslo zmenšené o tretinu sa rovná číslu 36?
 • Číslo nula
  numbers_49 Nájdi číslo, ktoré je o 8 väčšie ako jeho tretina
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Číslo 35
  eq1 Číslo x zmenši o 10, výsledok vynásob šiestimi a dostaneš číslo 18
 • Porovnaj
  nevim.JPG Čo je väčšie? ?
 • Jan a Dan
  skolske-zosity Jan a Dan Mali rovnako peňazí. Jan kúpil 5 zošitov a zostalo mu 15 Kč. Dan 6 a nezostalo mu nič. Koľko peňazí mali celkom?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .