Rovnica - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 367

 • Rovnička 2
  linear_eq Riešte rovnicu: 2y=4(0.5+3/2)-1
 • Rovnica 29
  eq222_18 Riešte nasledujúcu rovnicu: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 • Riešte 7
  eq1_3 Riešte rovnicu: (7x-1)/3 + (5+3x)/2 = 5x - 6
 • Ak-tak rovnica
  triangles_10 Ak platí 5x - 17 = -x + 7, potom x =
 • Lineárne rovnice
  mixed_fractions_1.JPG a) 5+4x=5x-22 b) 8y-49=y-4
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Rovnička 3
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu: 5(x-7)+7=4x-16
 • Riešte 5
  eq2 Riešte rovnicu: 5x-(12-2x)=3*(x-5)-2*(-x-11)
 • Ypsilon
  fraction_1 1/6 z y sa rovná 8,6. Určte y.
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Jednoduchá rovnica
  eq222_17 Riešte rovnicu so zlomkami: X × 3/8 = 1/2
 • Rovnica s iks
  eq_1 Riešte nasledujúcu jednoduchú rovnicu: 2. (4x+3)=2-5. (1-x)
 • Hodnota
  numbers_31 Akú hodnotu má x v tejto rovnici: 2,5x:4=7,5. x je prirodzené číslo.
 • Koláče
  buhty_1 1/3 makových koláčov, 1/3 jablkových, 15 tvarohových. Celkom koláčov?
 • Rovnica 19
  meter_6 Riešte rovnicu: 0,5 • (3+ x) -0,2 • (0,5x-5) = 0
 • Ktoré
  eq1_1 Ktoré číslo zmenšené o tretinu sa rovná číslu 36?
 • Neznáme číslo
  numbers_33 Ktoré číslo zväčšené o tri sa rovná svojmu trojnásobku?
 • Súčet 31
  numbers_1 Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Číslo 35
  eq1 Číslo x zmenši o 10, výsledok vynásob šiestimi a dostaneš číslo 18

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?