Príklady na rovnice pre 6. ročník

Počet nájdených príkladov: 388

 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Kinder rovnica
  practise Riešte jednoduchú rovnicu: 2-3x:5=1
 • Jednoduchá rovnica
  eq222_17 Riešte rovnicu so zlomkami: X × 3/8 = 1/2
 • Rovnica s iks
  eq_1 Riešte nasledujúcu jednoduchú rovnicu: 2. (4x+3)=2-5. (1-x)
 • Rovnica s iks
  eq222 Nájdite X v tejto jednoduchej rovnici: X/9 = 96/108
 • Ak-tak rovnica
  triangles_10 Ak platí 5x - 17 = -x + 7, potom x =
 • Rovnica 29
  eq222_18 Riešte nasledujúcu rovnicu: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Rovnica 19
  meter_6 Riešte rovnicu: 0,5 • (3+ x) -0,2 • (0,5x-5) = 0
 • Rovnica
  eq2_1 Riešením rovnice 3x = 8x je a/ žiadne reálne číslo b/ x = 8/3 c/ x = 3/8 d/ x = 0 e/ nekonečne veľa rešení
 • Neznáme číslo
  numbers_33 Ktoré číslo zväčšené o tri sa rovná svojmu trojnásobku?
 • Doplň znamienka
  plusminus_2 Doplň znamienka (+, -, *, /, zátvorky) aby platila rovnica: 1 3 6 5 = 10 Je to pre 4. triedu ZŠ - so zápornými číslami ešte nepočítali
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Koreň rovnice
  eq1 Vypočítajte koreň rovnice: x-(-250)=-500
 • Číslo nula
  numbers_49 Nájdi číslo, ktoré je o 8 väčšie ako jeho tretina
 • Výraz
  fractions Ak platí že ? je:
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Číslo 35
  eq1 Číslo x zmenši o 10, výsledok vynásob šiestimi a dostaneš číslo 18
 • Uhádni
  divide Akým číslom treba číslo 9727 vydeliť, aby sa zmenšilo o 70%?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?