Delenie - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 310

 • Výraz 14
  numbers_49 Vypočítajte: (-1)2 . 12 – 6 : 3 + (-3) . (-2) + 22 – (-3) . 2
 • Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 • Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 • Výraz 6
  mocnina Určte hodnotu výrazu 9^x /4y, ak x=0,5 a y=2,25.
 • Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 • Delenie
  division Deliť číslom 0.9 je to isté ako násobiť akým číslom?
 • Pomer
  ratio_2 Rozlož číslo 1963 v pomere 9:2:2.
 • Plocha prevody
  plocha Kolko krát je 5 dm2 menej ako 100 m2
 • Rovnica s iks
  eq222 Nájdite X v tejto jednoduchej rovnici: X/9 = 96/108
 • Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: ?
 • Číslo
  fractions_1 Vypočítajte číslo, ktoré po vydelení 34 dáva podiel 10 a zvyšok 25.
 • NSN
  calc_icon Aký je najmenší spoločný násobok čísel 10, 30, 48?
 • Na koľko
  cubes_26 Na koľko malých kociek s hranou dlhou 1cm je možné rozrezať kocku s hranou dlhou 3cm?
 • Minútova ručička 2
  clock_2 Za koľko minút opíše minútova ručička hodín uhol 60 stupňov?
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Koľkokrát
  mean_1 Koľkokrát je číslo 1012 vačšie ako číslo 10^-4?
 • Hodnota 2
  kruh_2 Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 • Vedierko
  vedro Koľko vedier s objemom 5 l musíš naliať do nádoby s objemom 0,2 m3, aby bola plná?
 • Jogurt
  jogurt Kartón obsahuje 35 jogurtov. Koľko kartónov jogurtov je nutné objednať v jedálni pre 886 ľudí?
 • Podiel
  kohut Určite neúplný podiel (q) a zvyšok (r) po delení čísel 1310 a 37. Urobte skúšku správnosti.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .