Delenie - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 348

 • Delenie mocnín
  powers Určte výsledok:33:34
 • Delenie
  division Deliť číslom 0,7 je to isté ako násobiť akým číslom?
 • Podiel záporných mocnín
  pocitace Určte výsledok príkladu: ?
 • Výsledok
  dice_2 Koľkokrát zmenším číslo 1475, aby výsledok bol 25?
 • Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 • Litre
  konva Koľkými trištvrtelitrovými pohármi naplnime 30l nádobu?
 • Hodnota 2
  kruh_2 Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 • Promile
  promile Vypočítajte 12,3 ‰ zo 672.
 • Delenie
  ruler2 Rozdeľ látku dlhú 110 cm na 2 diely tak, že 1 diel bude o 10 cm dlhší ako druhý diel, a jeden diel bude 10 krát dlhší ako druhý diel. Ako dlhé budú jednotlivé diely?
 • Minúty
  watch_2 Zapíš zlomkom v základnom tvare, akú časť týždňa tvorí 980 minút.
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Uhádni
  divide Akým číslom treba číslo 9727 vydeliť, aby sa zmenšilo o 70%?
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 • Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 • Ktoré 2
  quarter_circle_2 Ktoré číslo je o 3 väčšie ako jeho štvrtina?
 • Pomer 42
  ratios2 Určite x v pomere: 200:6=x:400
 • Stredné priečky
  stredné priečky Na koľko zhodných trojuholníkov rozdelia stredné priečky trojuholník▲?
 • Branné
  potapac Na brannom cvičení prešli žiaci okruh dlhý 5800 m. Koľko je to približne kilometrov?
 • Koľkokrát
  mean_1 Koľkokrát je číslo 1012 vačšie ako číslo 10^-4?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .