Prirodzené čísla - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 195

 • Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 85?
 • Algebogram
  numbers2_29 oco+mama=deti Koľko má úloha riešení?
 • Rímske čísla 2-
  rome-italy_2 Odčítajte dané čísla zapísané rímskymi číslicami. Výsledky zapíšte rímskymi číslicami.
 • Hodnota
  numbers_31 Akú hodnotu má x v tejto rovnici: 2,5x:4=7,5. x je prirodzené číslo.
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Neznámé číslo 8
  numbers_36 Ktoré číslo pri delení 16 dá podiel 12 a zvyšok 3?
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Môže byť súčet dvoch celých čísel menší ako ich rozdiel?
 • Číslice do sto
  numbers_1 Koľko číslic sa nachádza v číslach 1 až 100?
 • 2-ciferné číslo
  number_line_4 urč najmenšie 2-ciferné číslo ktoré je delitelné číslom 3 ale nie je delitelné číslom 9
 • Päťky
  five_1 koľko čísel od 0 po 999 obsahuje aspoň jednu číslicu 5?
 • Sedemnásobok
  numberline_12 Ktorého čísla sedemnásobok je práve o toľko väčší ako 27, o koľko je číslo menšie ako 29?
 • Zistite 2
  seven_2 Zistite súčet všetkých dvojciferných čísel, v ktorých sa číslice líšia o 7.
 • Divná rovnica
  divne2 Riešte rovnicu: (4x/2,5x)+(2,4:x)=3,1. x je prirodzené číslo.
 • Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 • Ciferny súčet 27
  numbers2_15 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Prirodzené číslo
  numbers2_49 Aké je najmenšie prirodzené číslo deliteľné 2,5,7,8 a 15?
 • Spoločné delitele
  prime Najdi všetky spoločné delitele čísel 30 a 45.
 • Súčet vekov
  clock-night-schr_10 Súčet rokov Simony, Karola a Benjamína je 54. Aký bude súčet ich rokov o 7 rokov?
 • Jednociferné
  segmentovka Ktoré dve jednociferné čísla majú súčet a súčin rovnaké číslo ?
 • Násobok - NSN
  numbers2_19 Najmenší násobok čísla 63 a 147

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .