Celočíselné Diofantové rovnice


Rovnice mají následující celočíselné řešení:
54=ab
90=bc


Počet nalezených řešení: 6
a1=3, b1=18, c1=5
a2=6, b2=9, c2=10
a3=9, b3=6, c3=15
a4=18, b4=3, c4=30
a5=27, b5=2, c5=45
a6=54, b6=1, c6=90

Rovnice pište každou na nový řádek nebo oddělujte středníkem. Neznámé (proměnné) označte jedním písmenem a-z. Diofantická rovnice (někdy též diofantovská) v matematice je neurčitá polynomiální rovnice, která dovoluje proměnným nabývat pouze hodnot z oboru celých čísel. Diofantovské problémy mají méně rovnic než neznámých proměnných a zahrnují nalezení celých čísel, která jsou řešením pro všechny rovnice soustavy.

Příklady diofantových rovnic a problémů:

 ab=12
 5x+7y=144
8x=27y+38
54=ab
90=bc
(((x-1)*2/3-1)*2/3-1)*2/3=y