Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar:
ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0

eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

1.232+(1.23+d)2=(1.23+2d)2 3d22.46d+1.513=0 3d2+2.46d1.513=0  a=3;b=2.46;c=1.513 D=b24ac=2.46243(1.513)=24.2064 D>0  d1,2=b±D2a=2.46±24.216 d1,2=0.41±0.82 d1=0.41 d2=1.23   Soucinovy tvar rovnice:  3(d0.41)(d+1.23)=01.23^2 + (1.23+d)^2 = (1.23+2*d)^2 \ \\ -3d^2 -2.46d +1.513 =0 \ \\ 3d^2 +2.46d -1.513 =0 \ \\ \ \\ a=3; b=2.46; c=-1.513 \ \\ D = b^2 - 4ac = 2.46^2 - 4\cdot 3 \cdot (-1.513) = 24.2064 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ d_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -2.46 \pm \sqrt{ 24.21 } }{ 6 } \ \\ d_{1,2} = -0.41 \pm 0.82 \ \\ d_{1} = 0.41 \ \\ d_{2} = -1.23 \ \\ \ \\ \text{ Soucinovy tvar rovnice: } \ \\ 3 (d -0.41) (d +1.23) = 0

Textové řešení:

-3d2-2.46d+1.5129=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 24.2064
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

d1 = 0.41
d2 = -1.23

P = {0.41; -1.23}