Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:


Textové řešení:

-3d2-2.46d+1.5129=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 24.2064
D > 0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

d1 = 0.41
d2 = -1.23

P = {0.41; -1.23}