Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

n*(n-1) = 552 ; ; n**2 -n -552 =0 ; ; a=1; b=-1; c=-552 ; ; D = b**2 - 4ac = 1**2 - 4 * 1 * (-552) = 2209 ; ; D>0 ; ; ; ; n_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 1 ± sqrt{ 2209 } }{ 2 } ; ; n_{1,2} = fraction{ 1 ± 47 }{ 2 } ; ; n_{1,2} = 0.5 ± 23.5 ; ; n_{1} = 24 ; ; n_{2} = -23 ; ; ; ; text{ Soucinovy tvar: } ; ; (n -24) (n +23) = 0 ; ;

Textové řešení:

n2-n-552=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 2209
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 24
n2 = -23

P = {24; -23}