Proměna miligramů na centigramy, mg na cg.

Koeficientem přeměny je 0.1; tedy 1 miligram = 0.1 centigrama. Jinými slovy údaj v mg dělíme 10 abychom dostali údaj v cg. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 80 mg je kolik cg? nebo změňte mg na cg. Přepočet mg na cg.

Výsledek přeměny:

1 mg = 0.1 cg

1 miligram je 0.1 centigrama.


mg


Zvolit jiné jednotky (hmotnost)