Proměna pound na kilogramy, pound na kg.

Koeficientem přeměny je 0.453592; tedy 1 pound = 0.453592 kilograma. Jinými slovy údaj v pound dělíme 2.2046244201838 abychom dostali údaj v kg. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 10 pound je kolik kg? nebo změňte pound na kg. Přepočet pound na kg.

Výsledek přeměny:

1 pound = 0.45359 kg

1 pound je 0.45359 kilograma.


pound


Zvolit jiné jednotky (hmotnost)