Proměna centimetrů krychlových na mililitry, cm3 na ml.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 centimetr krychlový = 1 mililitr. Jinými slovy údaj v cm3 násobíme 1 abychom dostali údaj v ml. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v cm3 je numericky shodný jako vyjádřený v ml. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 90 cm3 je kolik ml? nebo změňte cm3 na ml. Přepočet cm3 na ml.

Výsledek přeměny:

1 cm3 = 1 ml

1 centimetr krychlový je 1 mililitr.


cm3
Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny jednotek délky - přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)


Přeměny jednotek objemu v slovních úloháchslovní úlohy - více »