Proměna mililitrů na decilitry, ml na dl.

Koeficientem přeměny je 0.01; tedy 1 mililitr = 0.01 decilitru. Jinými slovy údaj v ml dělíme 100 abychom dostali údaj v dl. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 80 ml je kolik dl? nebo změňte ml na dl. Přepočet ml na dl.

ml

Výsledek přeměny:

1 ml = 0.01 dl

1 mililitr je 0.01 decilitru.

Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny jednotek délky - přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru

Zvolit jiné jednotky (objem)