Směrnice a rovnice přímky 4x-3y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 0] a B[4; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.3333x-1.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-3y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.3333

Směrový úhel přímky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = -1.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 4) ;   |OB| = 5.6569
Skalární součin OA .OB = 4
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad