Směrnice a rovnice přímky 5x+6y=56


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[4; 6] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8333x+9.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+6y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+4
y = -5t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8333

Směrový úhel přímky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutí: x0 = 11.2

Y-posunutí: y0 = q = 9.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.1701

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

střed úsečky AB: M = [7; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-24.5 = 0


Vektor OA = (4; 6) ;   |OA| = 7.2111
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 46
Úhel ∠ AOB = 50°35'58″ = 0.8831 rad