Směrnice a rovnice přímky 7x+4y=74


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[6; 8] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.75x+18.5

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+4y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+6
y = -7t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.75

Směrový úhel přímky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutí: x0 = 10.5714

Y-posunutí: y0 = q = 18.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 9.1786

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

střed úsečky AB: M = [8; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y-0.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 68
Úhel ∠ AOB = 47°25'10″ = 0.8276 rad