Vypočítejte 9891

Vypočítejte součet, je-li jeden sčítanec 2728, druhý je o 530 větší než první a třetí je o 275 menší než první.

Správná odpověď:

s =  8439

Postup správného řešení:

s=2728+(2728+530)+(2728275)=8439



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: