Výpočet deliteľov číslaDeliteľe čísla 15: 1, 3, 5, 15

Počet deliteľov: 4

Súčet deliteľov: 24Zadajte kladné celé číslo a táto kalkulačka spočíta:
• súčet jeho deliteľov,
• počet deliteľov
• kompletný zoznam deliteľov daného čísla

Čo je to deliteľ

Ak máme prirodzené číslo p, tak číslo q je deliteľom čísla p, ak platí že ho delí bezo zvyšku. Čiže existuje prirodzené číslo k také, že k*q=p. Číslo p sa volá aj delenec, q je deliteľ a k je podiel. Každé prirodzené číslo má aspoň dvoch deliteľov. Číslo 1 (jednotka) a samého seba, pretože 1*p=p*1=p. Volajú sa triviálne delitele. Číslo 0 (nula), nie je prirodzené číslo, ale má nekonečne veľa deliteľov - všetky čísla okrem nuly. Pre všetky prirodzené čísla sa dajá množina deliteľov vypočítať. Zvyčajne sa postupuje tak, že urobíme prvočíselný rozklad čísla p a delitele získame ako súčin permutácií prvočiniteľov. Pre malé čísla sa dá zoznam deliteľov získať aj tak, že skúšame deliť číslo p číslami od 1 po odmocnina z p. Delitele majú bohaté využitie v matematike.