Kalkulačka tretia odmocninacuberoot(27) = 3

Kroky výpočtu

 1. Tretia odmocnina: ∛27 = 3
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.

Desatinné čísla v slovných úlohách:

 • Hrana kocky
  Koľko meria hrana kocky s objemom 54,9 cm3?
 • Cplx odmocnina
  Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Podiel 3/2
  Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Broky
  5500 olovených brokov s priemerom 4 mm sa zleje v jednu guľu. Aký bude jej priemer?
 • Olovenná kocka
  Vypočítajte hranu kocky zhotovenej z olova, ktorá váži 19 kg. Hustota olova je 11341 kg/m3.
 • Plastelínové guličky
  Plastelínové guličky majú polomery r1=75 cm, r2=35 cm, r3=91 cm. Z týchto guličiek sa vymodelovala jedna veľká guľa. Vypočítajte polomer r vzniknutej gule.
 • Variácie 3. triedy
  Z koľkých prvkov je možné vytvoriť 13800 variácií tretej triedy bez opakovania prvkov?
 • Tretia odmocnina
  Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • 27 kociek
  Z 27 kociek s hranou 2 cm utvoríme väčšiu kocku. Určte povrch postavenej kocky.
 • Komplexná odmocnina
  Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Odmocnina
  Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: cbrt (sqrt[2] (sqrt[4] (6))) = sqrt[n] (6)
 • Valec
  Vypočítajte vnútorné rozmery nádoby tvaru rotačného valca, ktorej objem je 2 l, ak sa výška nádoby rovná priemeru podstavy.
 • Kváder vs . kocka
  Objem kvádra je 512dm³. Aká dlhá je hrana kocky, ktorá má rovnaký objem ako kváder?
 • Moivre 2
  Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Dve nádoby 2
  Dve nádoby tvaru kocky s hranami dĺžky 0,8dm a 0,6dm nahraďte jedinou v tvare kocky tak, aby mala rovnaký objem ako obidve pôvodné spolu. Aká je dĺžka hrany tejto kocky?
 • Trojročná inflácia
  Cena rohlíkov prvý rok stúpla o 3%, druhý rok mierne poklesla o 1%, tretí rok stúpla o 8%. Vypočítajte priemerný ročný rast cien rohlíkov.
 • Ročné príjmy
  Ročné príjmy (v tisícoch eur) pätnástich rodín sú: 60, 80, 90, 96, 120, 150, 200, 360, 480, 520, 1060, 1200, 1450, 2500, 7200 Vypočítajte harmonický a geometrický priemer týchto príjmov rodín.


slovné úlohy - viacej »