Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

(1002p)(100p)=100(10062.5) 2p2300p+6250=0  a=2;b=300;c=6250 D=b24ac=3002426250=40000 D>0  p1,2=b±D2a=300±400004 p1,2=300±2004 p1,2=75±50 p1=125 p2=25   Sucinovy tvar rovnice:  2(p125)(p25)=0 

Textové riešenie:

2p2-300p+6250=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 40000
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

p1 = 125
p2 = 25

P = {125; 25}