Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

6a2+12a-720=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 17424
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 10
a2 = -12

P = {10; -12}