Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

-m2+8m-12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 16
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

m1 = 6
m2 = 2

P = {6; 2}