Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

10P+P+PP+P=160 P2+12P160=0  a=1;b=12;c=160 D=b24ac=12241(160)=784 D>0  P1,2=b±D2a=12±7842 P1,2=12±282 P1,2=6±14 P1=8 P2=20   Sucinovy tvar rovnice:  (P8)(P+20)=0 

Textové riešenie:

P2+12P-160=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 784
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

P1 = 8
P2 = -20

P = {8; -20}