Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

140a2-5740a+58800=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 19600
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 21
a2 = 20

P = {21; 20}