Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

9r2+27r-792.3296=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 29252.8656
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

r1 = 8.0019272898829
r2 = -11.001927289883

P = {8.0019272898829; -11.001927289883}