Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

n2-n-30=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 121
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

n1 = 6
n2 = -5

P = {6; -5}