Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

x2+3x9=0 x2+3x9=0  a=1;b=3;c=9 D=b24ac=3241(9)=45 D>0  x1,2=2ab±D=23±45=23±35 x1,2=1,5±3,3541019662497 x1=1,8541019662497 x2=4,8541019662497   Sucinovy tvar rovnice:  (x1,8541019662497)(x+4,8541019662497)=0 

Textové riešenie:

x2+3x-9=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 45
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 1.8541019662497
x2 = -4.8541019662497

P = {1.8541019662497; -4.8541019662497}