Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

(36)2+(q14)2=152 q228q+52=0  a=1;b=28;c=52 D=b24ac=2824152=576 D>0  q1,2=2ab±D=228±576 q1,2=228±24 q1,2=14±12 q1=26 q2=2   Sucinovy tvar rovnice:  (q26)(q2)=0 

Textové riešenie:

q2-28q+52=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 576
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

q1 = 26
q2 = 2

P = {26; 2}