Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

(2b20)2=(20+b)2+b2 2b2120b=0  p=2;q=120;r=0 D=q24pr=1202420=14400 D>0  b1,2=q±D2p=120±144004 b1,2=120±1204 b1,2=30±30 b1=60 b2=0   Sucinovy tvar rovnice:  2(b60)b=0 

Textové riešenie:

2b2-120b=0 ... c=0; kvadratická rovnica bez absolútneho člena

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 14400
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

b1 = 60
b2 = 0

P = {60; 0}