Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

2y2-11y+8=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 57
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

y1 = 4.6374586
y2 = 0.8625414

P = {4.6374586; 0.8625414}