Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

12=1/20.5x(x+2) 0.25x20.5x+12=0 0.25x2+0.5x12=0  a=0.25;b=0.5;c=12 D=b24ac=0.5240.25(12)=12.25 D>0  x1,2=b±D2a=0.5±12.250.5=1±49 x1,2=1±7 x1=6 x2=8   Sucinovy tvar rovnice:  0.25(x6)(x+8)=0 

Textové riešenie:

-0.25x2-0.5x+12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 12.25
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 6
x2 = -8

P = {6; -8}