Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

12c2-352c+1680=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 43264
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

c1 = 23.333333333333
c2 = 6

P = {23.333333333333; 6}