Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

140=3sqrt(3)a2+30a 5.19615242271a230a+140=0 5.19615242271a2+30a140=0  p=5.19615242271;q=30;r=140 D=q24pr=30245.19615242271(140)=3809.84535672 D>0  a1,2=q±D2p=30±3809.8510.3923048454 a1,2=2.88675135±5.93938935376 a1=3.05263800781 a2=8.8261406997   Sucinovy tvar rovnice:  5.19615242271(a3.05263800781)(a+8.8261406997)=0 

Textové riešenie:

-5.19615242271a2-30a+140=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 3809.84535672
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 3.05263800781
a2 = -8.8261406997

P = {3.05263800781; -8.8261406997}