Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

24=a(10a) a210a+24=0  p=1;q=10;r=24 D=q24pr=1024124=4 D>0  a1,2=q±D2p=10±42 a1,2=10±22 a1,2=5±1 a1=6 a2=4   Sucinovy tvar rovnice:  (a6)(a4)=0 

Textové riešenie:

a2-10a+24=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 4
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 6
a2 = 4

P = {6; 4}