Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

3x23x(6x2x+7)=2 9x22x5=0  a=9;b=2;c=5 D=b24ac=2249(5)=184 D>0  x1,2=b±D2a=2±18418=2±24618 x1,2=0.11111111±0.75359222034725 x1=0.86470333145836 x2=0.64248110923614   Sucinovy tvar rovnice:  9(x0.86470333145836)(x+0.64248110923614)=0 

Textové riešenie:

9x2-2x-5=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 184
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 0.86470333145836
x2 = -0.64248110923614

P = {0.86470333145836; -0.64248110923614}