Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

602=1022+c2176.66918237203c c2+176.669c6804=0 c2176.669c+6804=0  p=1;q=176.669;r=6804 D=q24pr=176.6692416804=3996 D>0  c1,2=q±D2p=176.67±39962 c1,2=88.33459119±31.6069612586 c1=119.941552445 c2=56.7276299275   Sucinovy tvar rovnice:  (c119.941552445)(c56.7276299275)=0 

Textové riešenie:

-c2+176.669182372c-6804=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 3996
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

c1 = 119.941552445
c2 = 56.7276299275

P = {119.941552445; 56.7276299275}