Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

676x=x2+pow(312,2) x2+676x97344=0 x2676x+97344=0  a=1;b=676;c=97344 D=b24ac=67624197344=67600 D>0  x1,2=b±D2a=676±676002 x1,2=676±2602 x1,2=338±130 x1=468 x2=208   Sucinovy tvar rovnice:  (x468)(x208)=0 

Textové riešenie:

-x2+676x-97344=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 67600
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 468
x2 = 208

P = {468; 208}